Polityka Prywatności

Foliap Sp.J. T.P.Piotrowicz z siedzibą w Gdyni (zwana dalej Spółką) przedstawia zasady przetwarzania danych osób korzystających z serwisu www.foliap.pl, kontaktujących się ze Spółką, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub Klientów i Kontrahentów Spółki.

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Foliap Sp.J. T.P.Piotrowicz  (KRS nr 0000149738).

 1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. e-mail:                          rodo@foliap.pl

2. adres siedziby:             ul. Inżynierska 55, 81-512 Gdynia

 1. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy tylko te dane, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa przy korzystaniu ze strony internetowej lub w ramach prowadzonej z nami korespondencji.

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Jeżeli wysyłają Państwo do nas wiadomość elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na stronie internetowej), to przetwarzamy podane przez Państwa dane wyłącznie w celu korespondencji i kontaktu z Państwem, w tym także w celu przedstawienia naszej oferty i nawiązania współpracy handlowej. Zazwyczaj dane te obejmują tylko imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu. Takie przetwarzanie danych jest niezbędne do celów, które wynikają z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak: udzielanie informacji, których Państwo od nas oczekują, prezentacja naszej oferty, komunikacja z potencjalnymi Klientami lub Kontrahentami. Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
 2. Dane Potencjalnych Klientów, Klientów i Kontrahentów Spółki są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania określonej umowy i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania takiej umowy.  Pozwala nam na to art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.
 3. Dane Klientów i Kontrahentów Spółki przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych. Pozwala nam na to art. 6 ust. 1 pk. C RODO. Zastrzegamy sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami.
 • PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo do:

 1. Żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (tj.  informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, jakie dane i w jaki sposób),
 2. Sprostowania danych osobowych (jeżeli Państwa dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe),
 3. Usunięcia danych osobowych (jeżeli według RODO dane powinny być usunięte),
 4. Ograniczenia przetwarzania  danych osobowych (jeżeli według RODO przetwarzanie danych powinno być ograniczone),
 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes,
 6. Przeniesienia danych osobowych (tj. otrzymania od swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie) albo przesłania ich innemu administratorowi.
 • JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
 1. Dane osobowe podane w celach kontaktowych, nie prowadzących do zawarcia umowy – przez okres do 3 lat od daty zakończenia korespondencji.
 2. Dane osobowe podane w celu zawarcia i wykonania umowy – przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń z umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych – przez okres 6 lat.
 4. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub ordynacji podatkowej) wynika dłuższy okres przechowywania określonych danych osobowych, będziemy przetwarzać dane przez okres, który wynika z takich przepisów prawa.

Ww. okresy liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęło się przetwarzanie danych osobowych.

 • BRAK OBOWIĄZKU PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, abyśmy mogli się z Państwem kontaktować, nawiązać współpracę handlową, w tym w szczególności zawrzeć umowę.

 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klientów i Kontrahentów Spółki, w szczególności te zawarte w fakturach VAT, przekazujemy do biura rachunkowego, które obsługuje Spółkę oraz do właściwych organów podatkowych. W związku z realizacją umów dane te mogą być także podawane: Poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim lub kancelariom prawnym, ubezpieczycielom.

 1. BRAK PROFILOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nie podejmujemy żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy profilowania danych osobowych.

 1. INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych, narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Serwis  foliap.pl, jak większość witryn internetowych, wykorzystuje tzw.  „plików cookies”.

Pliki te:

są zapisywane w pamięci urządzenia użytkowników serwisu (komputera, telefonu, itd.);

umożliwiają m.in.  korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu;

nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia,

Pliki te mogą być wykorzystywane do następujących celów:

zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu, statystycznych, marketingowych,

udostępniania określonych funkcji serwisu.

Użytkownicy serwisu mają możliwość zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików „cookies”. Korzystając z odpowiednich opcji każdej przeglądarki stron internetowych  w każdej chwili można usunąć pliki cookies,

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików „Cookies” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Informacje o tym, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę, są dostępne w plikach „pomocy” w ramach każdej przeglądarki, np.:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Microsoft Edge: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Windows Phone: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7